L'ANÀLISI BIOENERGÈTICA

La teràpia psicocorporal en Anàlisi Bioenergètica tracta l'individu com un tot cos-ment-esperit, tractant disturbis psicosomàtics estructurals que s'originen durant el desenvolupament evolutiu. Com també problemes que originen traumes de desenvolupament o caracterològics que es manifesten per esdeveniments individuals i/o socials viscuts en etapes més primerenques o adultes, donant origen a símptomes diferenciats d'alt estrès, amenaçant o inundant, el camp fisiològic, generant un estat exaltat de respostes biològiques incompletes, amb pèrdues de confiança en si mateix i de força vital. La realitat interna i externa, la manca de motivació i estímuls, condicionen i desorganitzen la salut a un nivell físic i emocional.

L'Anàlisi Bioenergètica ofereix a les persones un treball de connexió als seus desitjos profunds de trobar-se amb una vida més harmoniosa i agradable. L'individu en el seu espai terapèutic explora, el terapeuta s'ofereix com a guia, establint un vincle, on la persona explora la seva manera d'estar, en el seu món intern familiar i social. En un enquadrament de contenció on pot exterioritzar la seva pròpia veritat, una trobada franca (terapeuta-pacient).

Una necessitat essencial per aconseguir arrelar en el seu cos i la seva vitalitat. Un espai organitzador en què té lloc el procés formatiu de vincle-cos ment i esperit. Quan això succeeix, sorgeix una mena d'intel·ligència orgànica, la persona restableix la seva experiència, unit a la sensació, la consciència de si mateix i del seu entorn.

El procés psicoterapèutic s'estableix en un sa "apego" (J. Bowlby). Reconnectant a la persona amb el "Sentit" (memòria implícita a nivell kinestèsic, propioseptiu, vestibular, visceral) reflectint, ajudant a la persona a una tornada a la seva autoregulació. Un abordatge terapèutic on predomina la contenció (Winnicott).

Noemi Sosa González